Welkom bij
Peinemann Hoogwerksystemen

Vragen?
Amsterdam:
+31 (0)20-5061430

Apeldoorn:
+31 (0)55-3030860

Elsloo:
+31 (0)46-3030160

Hoogvliet:
+31 (0)10-2955030

Schiphol:
+31 (0)20-2371670

Stuur een email

Veilig werken met een hoogwerker

Ongeacht de hoogte waarop u werkt, zorg er altijd voor dat u veilig aan het werk bent.

Een ongeluk zit in een klein hoekje en een ongeluk op hoogte heeft vaak desastreuse gevolgen. Derhalve hebben wij een aantal tips om veilig te werken met een hoogwerker.

Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Veiligheidsschoenen
 • Veiligheidsbril
 • Veiligheidshelm
 • Gehoorbescherming
 • Veiligheidsharnas met vanglijn
 • Werkkleding
 • Altijd zekeren


Lees de handleiding!
Hoe simpel het ook klinkt, helaas gaan mensen direct aan de slag, zonder de handleiding te lezen. Voorkom ongelukken, neem er even de tijd voor. De handleiding bevindt zich vaak in een documentenbak welke u aantreft op het platform of in de cabine.

Beoordeel de werkomgeving!
Niet iedere ondergrond is hetzelfde. Is de ondergrond vlak en draagkrachtig genoeg? Zijn er omstanders of is er verkeer waar u rekening mee moet houden?

Voer voor aanvang van de werkzaamheden altijd controles uit:

 • Beschadigingen
 • Wielen/banden
 • Loszittende onderdelen
 • Keuringsdatum
 • Ontbrekende onderdelen
 • Olielekkage
 • Vloeistofniveau’s

Test de hoogwerker voor gebruik!
Voorkom dat u, eenmaal op hoogte nog moet leren waar de knoppen zitten en hoe alles werkt. Doe dat voordat u aan het werk gaat met de hoogwerker. Kijk in ieder geval naar:

 • Bedieningshendels
 • Algemene bediening
 • Nooddaalfunctie
 • Scheefstandindicatie

Let goed op tijdens uw werk!

 • Zorg dat er zich geen personen onder de hoogwerker bevinden
 • Pas op voor stroom of verlichtingsarmaturen
 • Zorg dat u niet bekneld raakt tijdens het stijgen of dalen
 • Neem de weersomstandigheden in acht (wind en onweer)
 • Niet buiten de werkbak begeven