Welkom bij
Peinemann Algemeen


Stuur een email

– Health
– Safety
– Environment
– Quality

Gezondheid, veiligheid, milieuzorg en kwaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen de Peinemann groep zien we deze activiteiten dan ook als een geïntegreerd geheel, passend binnen het algemene bedrijfsbeleid.

Gericht op:

1. het bereiken, behouden en verbeteren van het hoogst mogelijke veiligheidsniveau;
2. het nastreven van een zo hoog mogelijke klanttevredenheid;
3. respect en grootst mogelijke zorg voor het milieu .

Wet- en regelgeving, klanteneisen en klantenwensen, normvoorschriften en aanbevelingen van brancheorganisaties zijn sinds jaar en dag onze uitgangspunten waaraan we minstens voldoen.
Het streven naar continue verbetering op deze gebieden is onze dagelijkse uitdaging.

Het HSEQ beleid vormt één van de speerpunten binnen ons bedrijfsbeleid en is vastgelegd in ons Peinemann Managementsysteem. De vertaling van de inhoud van dit zorgsysteem naar de dagelijkse praktijk uit zich in het bewustzijn bij onze medewerkers omtrent de prioriteit,die hieraan binnen ons bedrijf wordt gegeven, de dagelijkse aandacht voor een veilige uitvoering van onze werkzaamheden en het koesteren van tevreden opdrachtgevers door kwalitatief hoogstaande dienstverlening. De nadruk ligt hieriop om het veiligheidsgedrag van onze medewerkers positief te beïnvloeden. Doormiddel van een doordacht veiligheidsgedragsprogramma.  

De Peinemann bedrijven Kranen, Heftrucks en Hoogwerksystemen, Port Services, Spijkstaal B.V. voldoen daarmee ruimschoots aan de basiseisen zoals gesteld in de norm NEN-EN-ISO 9001:2008 en zijn hiervoor gecertificeerd. De bedrijven Heftrucks, Hoogwerkers en Kranen voldoen ook aan de milieu eisen volgens NEN-EN-ISO14001:2008.

  • Peinemann Kranen B.V. is VCA Petrochemie (2008/5.1) gecertificeerd en VVT erkend;
  • Peinemann Heftrucks B.V. is VCA** (2008/5.1) en BMWT gecertificeerd;
  • Peinemann Hoogwerksystemen B.V. is VCA* (2008/5.1) gecertificeerd;
  • Peinemann Container Handling B.V. is VCA * gecertificeerd

HSEQ Beleidsverklaring

Vanuit een markt en klantgerichte houding is het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van Peinemann...

HSEQ in praktijk

Periodiek worden wijzigingen en behaalde resultaten tijdens reguliere meetings teruggekoppeld naar...

Certificaten

Om aan alle eisen te kunnen voldoen is regelmatig scholing en auditing nodig door bevoegde...