De bedrijfsarts bij Peinemann verdient zich meer dan terug! Lees het Interview.

Posted: 9 September 2021

Bedrijfsarts verdient zich meer dan terug

Bij Peinemann werken we samen met bedrijfsarts André Joosten van A4 consultants. Het is een bewuste keuze om voor hem te kiezen in plaats van een grote arbo-organisatie. We ervaren extra betrokkenheid en expertise en kunnen snel schakelen. Het draagt in belangrijke mate bij aan een laag ziekteverzuim. Dit gunnen we ieder bedrijf. Daarom vroegen we André om eens wat uitleg over onze samenwerking te geven.

“Ik werk al een bijna 20 jaar samen met Peinemann. Het mooie aan dit bedrijf, vind ik, is dat ze er voor kiezen om de bedrijfsarts aan de voorkant mee te nemen in hun aanpak tegen ziekteverzuim. Je kunt daarmee zoveel ellende voorkomen. Veel bedrijven zijn echter huiverig om hierin te investeren, want een bedrijfsarts kost nu eenmaal geld. Maar tegelijkertijd levert de bedrijfsarts je juist heel veel op.

Arbo-spreekuur

Zo investeert Peinemann bijvoorbeeld in een periodiek arbo-spreekuur op hun bedrijfslocatie. Medewerkers die klachten hebben, kunnen dan bij me binnenlopen voor advies. Zo krijgen we klachten tijdig in beeld, kunnen we direct ingrijpen en ervoor zorgen dat de klachten niet uitmonden in een ziekmelding. Dit alleen levert al een enorme besparing op.

Preventie & vitaliteit

Daarnaast sparren we ook regelmatig over preventie. Peinemann is hier actief mee bezig door risico’s te inventariseren en die te proberen minimaliseren. Daarnaast heb ik het met hen ook over vitaliteit. Dat is een lastig grijpbaar iets, weet ik uit ervaring. Je kunt namelijk van alles aanbieden om een gezondere lifestyle te bevorderen, maar vaak maken alleen de vitale medewerkers er gebruik van. Daarom adviseer ik een individuele aanpak. Dat werkt beter. Hoe we dit binnen Peinemann handen en voeten kunnen geven, is iets waar ik graag in meedenk.

Snel handelen

Wanneer het toch tot een ziekmelding komt, is snel handelen van groot belang. Ook dat doen ze bij Peinemann heel goed. Ik word direct ingeschakeld en kan zo snel zorgen voor een goed advies en eventuele doorverwijzing naar specialisten zoals een MRI-centrum of psycholoog. Dankzij mijn connecties kan een medewerker vaak binnen een week bij deze specialisten terecht, veel sneller dan wanneer dit via een huisarts verloopt.

Veel voorkomende klachten

Bij bedrijven als Peinemann, met kantoor- en buitendienstpersoneel, komen nek-, rug- en schouderklachten vaak voor. Maar ik zie landelijk ook een groeiend aantal psychische klachten, vooral bij jongere mensen. Ze moeten van alles: carrière maken, kinderen krijgen, een (groter) huis kopen en financieren, sociale contacten onderhouden en ondertussen alles bijhouden op social media waar het perfecte plaatje regeert. Ze hebben nooit rust en dat zorgt voor overbelasting.

Overbelasting grootste probleem

Overbelasting, mentaal en fysiek, is het grootste probleem bij ziekteverzuim. Huisartsen zijn geneigd om vooral veel rust voor te schrijven. Als bedrijfsarts geloof ik daar niet zo in. Het is juist zaak om een probleem direct actief aan te pakken en een medewerker perspectief te geven wanneer wat wél weer kan. Als werkgever kun je bijvoorbeeld zorgen voor afwisseling in werkzaamheden en werkhouding. Dit zorgt voor minder overbelasting op één punt. Samen met Peinemann ga ik steeds op zoek naar de beste oplossing en vaak vinden we die ook, met snel herstel tot gevolg.

Actievere rol leidinggevenden

Gaat dan alles goed bij Peinemann? Nou, er kan nog wel wat terrein gewonnen worden op het gebied van een actievere rol van leidinggevenden in ziekteverzuim. Daar heb ik het met Peinemann ook over. We sparren samen over manieren om hier invulling aan te geven. Juist doordat ik al zo lang voor Peinemann werk, kan ik in dit soort zaken actief meedenken en toegevoegde waarde leveren. Dat werkt heel prettig samen.”

Overview