Interview met Sjoerd Bogaard | Veiligheid is van ons allemaal

Posted: 13 October 2021

Iedereen die ’s ochtends van huis vertrekt naar het werk, moet aan het eind van de dag ook weer gezond en wel thuiskomen. Daar zijn we het met z’n allen wel over eens. Maar hoe zorg je daarvoor wanneer je in relatief risicovolle branches werkt? Het antwoord daarop is: met besef! Het besef dat veiligheid over gedrag, voorbereiding, toezicht, planning en uiteindelijk uitvoering gaat. En dat dit in de hele keten ligt. 

In 2017 nam Peinemann Sjoerd Bogaard in dienst om HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality) naar een hoger plan te tillen. Sjoerd had tot dan toe in de luchtvaart gewerkt. “In de luchtvaart zit veiligheid in het DNA van iedereen. Daar is alles check, check, dubbelcheck”, aldus Sjoerd. “Maar toen ik bij Peinemann kwam, merkte ik dat ik ‘diegene van de veiligheid’ was. Echter, veiligheid is iets van ons allemaal.”

Peinemann Taskforce

Sjoerd begon met het oprichten van een taskforce. “Met mensen uit alle lagen van de organisatie gingen we aan de slag met het opstellen van de basis veiligheidswaarden. Daar omheen startte we een programma met interne bewustwording, trainingen en inspecties. Het programma heet ‘Jouw veiligheid, mijn veiligheid’ en is erop gericht om op je eigen veiligheid te letten en op die van je collega’s.”

Training

De veiligheidswaardes hebben betrekking op een goede voorbereiding, heldere opdrachtverstrekking en oog voor veiligheid tijdens het werk. Ook geven ze aan wat je moet doen wanneer je twijfelt of je ergens wel veilig kunt werken. “Tijdens een trainingsprogramma hebben we alles samen doorlopen, van directie en managers tot alle medewerkers op de werkvloer. De belangrijkste boodschap: jouw gedrag is bepalend. Veiligheid is van ons allemaal.”

Veiligheid is van ons allemaal

“En dan bedoel ik ook echt iedereen”, gaat Sjoerd verder. “Stel dat de directeur de werkplaats inloopt zonder werkschoenen, dan doe je in 10 seconden alles teniet. Ook accountmanagers en planners hebben een belangrijke rol. Accountmanagers kunnen immers bij de klant al een goede inschatting maken hoe het daar met de veiligheid gesteld is. Planners kunnen er op hun beurt voor zorgen dat medewerkers op de juiste momenten de juiste middelen bij hebben om hun werk veilig uit te voeren.”

Nooit klaar

We zijn nu een aantal jaren verder. Gaat alles nu perfect, project afgerond? “Nee, veiligheid is nooit klaar. De kracht zit hem in herhaling, het is een continu proces van elkaar scherp houden. In de petrochemie gaat het al heel goed, daar zit veiligheid al meer in het DNA. In andere sectoren, zoals de bouw en de havens, zitten we nog in de opbouwende fase. Hier vinden leidinggevenden het bijvoorbeeld nog lastig om complimenten uit te delen over veilig gedrag, terwijl iets kleins als een schouderklopje zóveel kan doen. Daar moeten we nog aan werken.”

Het zit in de simpelste dingen

Tegelijkertijd blijft Peinemann zoeken naar eenvoudige, praktische manieren om nóg veiliger te werken. “Het zit vaak in de simpelste dingen. Zo hadden we redelijk vaak schades aan de achterkant van onze kranen, dat hebben we opgelost door er camera’s op te installeren. Dat soort kleine dingen bevordert de veiligheidscultuur. Ook hebben we een app waar medewerkers anoniem verbetervoorstellen, onveilige situaties, ongevallen en schades kunnen melden. We voeren bovendien steekproefsgewijs inspecties uit. Hierbij gaat het niet primair om controleren, maar om het voeren van het juiste gesprek met elkaar. Waarom werken we zo? Wat zou jij doen in die situatie?”

Veiligheid stimuleert commercie

Een extra uitdaging is dat Peinemann in vele branches opereert. Van bouw en utiliteit tot havens, logistiek, scheepvaart en petrochemie. “Eigenlijk willen we het als Peinemann altijd nog íets beter doen dan dat de veiligheidseisen van onze klanten voorschrijven. Je merkt dat dit ook gewaardeerd wordt. Veel bedrijven hebben vertrouwen in ons als bedrijf vanwege de manier waarop we met veiligheid omgaan. Zonder dat het ons doel was, is veiligheid dus ook in commercieel opzicht gunstig voor ons gebleken.”

Overview