HSEQ

Een hoge standaard voor gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit (HSEQ) is essentieel voor ons succes. Door een hoge standaard te handhaven, proberen we aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen en een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. We werken voortdurend aan het terugdringen van het aantal ongevallen en incidenten en om de risico's voor personeel, apparatuur en het milieu te beperken.

Safety is a way of life
Peinemann verwacht van haar werknemers dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid en voor de veiligheid van hun collega’s. Ook verwachten wij een proactieve houding voor het creëren van een veilige werkomgeving. Veiligheidsbewustzijn moet verder reiken dan alleen de werkplek, ook in de privésfeer; bijvoorbeeld bij het klussen, autorijden of sporten.

  Veiligheidscultuur
  Peinemann stimuleert een proactieve veiligheidscultuur waarin iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen en andermans veiligheid. In 2017 heeft Peinemann een veiligheidscultuur nulmeting laten uitvoeren. De resultaten van het onderzoek zijn in 2018 meegenomen in een Safety Leadership training. Het programma moedigt openheid over veiligheid aan, wat onderdeel is van een proactieve cultuur. Een cultuur waarin medewerkers niet terugschrikken om elkaar te confronteren of om ongelukken te melden zodat men kan leren van elkaars ervaringen.  

  Veiligheidsinnovaties

  • Digtial Safety Passport (DSP). 
   Peinemann maakt gebruik van het Digital Safety Passport welke is ontwikkeld als een persoonlijke digitale informatiedrager. Geen gedoe meer met onduidelijke stempels, kopietjes en verrassingen aan de poort door verlopen instructies. Opleidingen en veiligheidsinstructies worden vrijwel volledig geautomatiseerd bijgehouden en van alle instructies wordt de geldigheid bewaakt.
  • Capptions - Veiligheids App.
   Onlangs is er een pilot bij Peinemann Kranen B.V. gestart om via de App incidenten en inspecties te melden. Hiermee promoot Peinemann o.a. een positieve meldingscultuur. De meldingen gaan direct naar de HSEQ-afdeling voor een gedegen evaluatie met als doel om lering te trekken uit het incident en om herhaling van een onveilige situatie in de toekomst te voorkomen.

  Standaard en certificaten
  Het Peinemann Management System (PMS) biedt een kader voor het beheer van de activiteiten van het bedrijf en de bijbehorende risico's. Het beschrijft bedrijfsprocessen en is essentieel voor het behoud van de kwaliteit van ons werk. Alle Peinemann entiteiten vallen onder dit geïntegreerde managementsysteem, dat onze zorg voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en leefomgeving omvat.

  Peinemann is gecertificeerd in overeenstemming met ISO 9001 (kwaliteitsbeheer); ISO 14001 (milieubeheer) en VCA (*)(**)(P). We hebben een multi-site certificaat voor de ISO- en VCA standaarden, wat betekent dat al onze juridische entiteiten gedekt zijn door een collectief certificatieschema.  
  Overzicht certificeringen

  Duurzaam ondernemen
  Van generatie op generatie houdt de familie Peinemann zich bezig met duurzaam ondernemen om zo op de lange termijn te investeren in mens en milieu.
  Duurzaamheidsbeleid