Maatschappelijk verantwoord

Vanuit de markt en klantgerichte houding is het kwaliteitsbeleid van de Peinemann Mobilift Groep(PMG) erop gericht haar klanten een totaalpakket van transportoplossingen aan te bieden. Dit pakket moet aan de overeengekomen eisen, behoeften en verwachtingen van klanten voldoen, waarbij duurzaamheid, veiligheid, vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en optimale dienstverlening, alsmede snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit moeten leiden tot een tevreden klant.

PMG is zich ervan bewust dat het milieu wordt aangetast door haar dagelijkse transportactiviteiten. PMG streeft er echter naar om het milieu minimaal te belasten en op een zo economisch, maatschappelijk en milieutechnisch verantwoorde wijze in de energiebehoefte te voorzien. Deze energiebehoefte zal namelijk aankomende jaren blijven toenemen. De toename van de vraag kan kleiner uitvallen als zuiniger en efficiënter met energiebronnen wordt omgegaan. Op dit moment is de wereld nog steeds aangewezen op fossiele brandstoffen, die het milieu erg belasten. Door efficiënter met energie om te gaan, kan de uitstoot van schadelijke gassen aanzienlijk worden beperkt.

Om dit in ons beleid te verankeren werkt PMG middels geruime tijd volgens de ISO 14001:2004 standaard in relatie tot minimalisatie en beheersing van milieurisico’s en milieubelasting. PMG beschikt tevens over de volgende certificeringen: VCA, VVT, BMWT, ISO 9001. Klik hier voor een overzicht van de certificaten.

PMG heeft o.a. de volgende speerpunten in haar milieubeleid opgenomen:

 • Automatisering en digitalisatie om het papiergebruik terug te dringen
 • Aanschaf van hybride en elektrische personenauto’s
 • Aanschaf van hybride en elektrische verhuurmachines
 • Stimulatie tot verkoop van elektrische machines
 • Minimalisatie van vervoersbewegingen van verhuurmachines (CO2 uitstoot)
 • Traditionele verlichting vervangen door LED verlichting
 • Traditionele gasverwarming vervangen door infrarood verwarming
 • Lichtschakelaars met bewegingsmelders gebruiken op verhuurmachines
 • Investeringen in de nieuwste motoren Tier 4B(laagste CO2 emissie) of Euro 6
 • Werken met Start/Stop systemen

Tevens heeft de Peinemann Mobilift Groep 4 sterren behaald voor duurzame bedrijfsvoering via het ECOSTARS-programma waarmee PMG laat zien schoon en duurzaam te werken.

                                                

Social return is tevens een belangrijk aspect voor de Peinemann Mobilift Groep. PMG is zeer betrokken om kandidaten en/of leerlingen voor een korte en/of langere periode werkervaring te laten opdoen in de branche. Daarnaast trachten wij de instroom van jeugdige kandidaten te stimuleren. Momenteel bestaat dit uit de volgende aspecten:

 • Werkervaringsplaatsen
 • Snuffelstages
 • BBL leerlingen
 • Afstudeerplaatsen 
 • Participatiewet: In het kader van deze wet worden mensen met een Wajong status opnieuw beoordeeld. Bij deze herbeoordeling wordt niet meer gekeken naar arbeidsongeschiktheid, maar juist naar arbeidsvermogen. PMG streeft ernaar om mensen met een ziekte of beperking de kans te geven te participeren in de arbeidsmarkt.