Nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van werkbakken en werkplatforms.

Geplaatst op: 30 juni 2020

Door aanpassingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 7.23d, is het vanaf 1 juli 2020 alleen nog bij hoge uitzondering toegestaan om werkzaamheden te verrichten vanuit een werkbak of werkplatform, welke gehesen wordt door een kraan. Het doel van de wijziging is om het onrechtmatig gebruik van werkbakken aan hijswerktuigen terug te dringen. De werkgever wordt verplicht gesteld om in de voorbereidende fase te onderbouwen of de inzet van een werkbak of werkplatform rechtvaardig is. 

Vervolgens wordt de onderbouwing voorgelegd bij een hoger gecertificeerde veiligheidskundige en na akkoord ingediend bij de Inspectie SZW. Dit dient minimaal 2 dagen voor aanvang werkzaamheden te worden gedaan via  www.inspectieszw.nl/melden

De overheid heeft een leidraad werken met een werkbak of werkplatform geschreven om de werkgever te ondersteunen in de vorm van een stappenplan of de inzet van een werkplak of werkplatform gerechtvaardigd is. De leidraad werken met een werkbak of werkplatform is te vinden op het Arbo portaal van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

We willen u graag informeren dat een hoogwerker in veel situaties een goed alternatief kan zijn. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

meer informatie

Overzicht
kranen 1juli werkbak vrachtwagenhoogwerker