Home Over ons HSEQ

HSEQ

Hoge standaarden voor gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit (HSEQ) zijn essentieel voor ons succes.

Hoge standaarden voor HSEQ

Door een hoge standaard te handhaven, proberen we aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen en een veilige, gezonde werkomgeving te creëren. Wij werken continu aan het terugdringen van het aantal ongevallen en incidenten en aan het beperken van de risico’s voor personeel, milieu en apparatuur.

Safety is a way of life

Van onze werknemers verwachten wij dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid en voor de veiligheid van hun collega’s. Een proactieve houding bij het creëren van een veilige werkomgeving is voor ons belangrijk. Veiligheidsbewustzijn moet bovendien verder reiken dan alleen de werkplek, maar is ook in de privésfeer van belang. Bijvoorbeeld bij het klussen, autorijden of sporten.

Veiligheidscultuur

Wij stimuleren een proactieve veiligheidscultuur waarin iedereen verantwoordelijk is voor de veiligheid van zichzelf én die van anderen. In 2017 is er een veiligheidscultuur nulmeting uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn in 2018 meegenomen in een Safety Leadership training. Het programma moedigt openheid over veiligheid aan, als onderdeel van onze proactieve cultuur. Een cultuur waarin medewerkers niet terugschrikken om elkaar te confronteren of ongelukken te melden. Zo kunnen we van elkaars ervaringen leren.

Duurzaam ondernemen

Van generatie op generatie houdt ons familiebedrijf zich bezig met duurzaam ondernemen, om zo op de lange termijn te investeren in mens en milieu. Lees meer over ons duurzaamheidsbeleid.

Veiligheidsinnovaties

Digital Safety Passport (DSP).

Het Digital Safety Passport dat wij gebruiken is ontwikkeld als persoonlijke, digitale informatiedrager. Dankzij het DSP is er geen gedoe meer met onduidelijke stempels, kopietjes of verrassingen aan de poort door verlopen instructies. Opleidingen en veiligheidsinstructies worden vrijwel volledig geautomatiseerd bijgehouden en van alle instructies wordt de geldigheid bewaakt.

Capptions – Veiligheids App.

Onlangs zijn we een pilot gestart om via deze App incidenten en inspecties te melden. Hiermee promoten we onder andere een positieve meldingscultuur. Meldingen gaan direct naar de HSEQ-afdeling voor een gedegen evaluatie. Dit is bedoeld om te kunnen leren van het incident en om herhaling van een onveilige situatie in de toekomst te voorkomen.

Standaard en certificaten

Het Peinemann Management Systeem biedt een kader voor het beheer van de activiteiten van het bedrijf en de bijbehorende risico’s. Het beschrijft bedrijfsprocessen en is essentieel voor het behoud van de kwaliteit van ons werk. Alle Peinemann entiteiten vallen onder dit geïntegreerde managementsysteem, dat onze zorg voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en leefomgeving omvat.

Peinemann is gecertificeerd in overeenstemming met ISO 9001 (kwaliteitsbeheer); ISO 14001 (milieubeheer) en VCA (*)(**)(P). We hebben een multi-site certificaat voor de ISO- en VCA-standaarden, wat betekent dat al onze juridische entiteiten gedekt zijn door een collectief certificatieschema.

onze certificaten

Peinemann Mobilift Groep B.V. PDF
ISO 9001 20210921—iso-9001-2015nl—mobiliftgroep.PDF
ISO 14001 ISO 14001 PMG
IRN 100 #84 84peinemannirn100-2019-20.pdf
VCA (*) 84peinemannirn100-2019-20.pdf
VCA Petrochemie 84peinemannirn100-2019-20.pdf
Peinemann Kranen B.V. PDF
ISO 9001 20210921—iso-9001-2015nl—kranen.PDF
ISO 14001 20230303—14001-2015—nl—peinemann-mobilidt-group1583306761.pdf
VCA Petrochemie 2021-09-14-vca-p-kranen-bv—nl.pdf
VVT 2020-12-31—vvt-certificaat.pdf
Peinemann Heftrucks B.V. PDF
ISO 9001 20210921—iso-9001-2015nl—heftrucks—hoogvliet.PDF
ISO 14001 20230303—14001-2015—nl—peinemann-mobilidt-group1583306761.pdf
BMWT heftrucks-bmwt.pdf
VCA (*) Peinemann Amsterdam vca-peinemann-heftrucks_1578901692.pdf
VCA (*) Peinemann Veendam vca-peinemann-heftrucks_1578901692.pdf
VCA (Petrochemie) Peinemann Hoogvliet vca-peinemann-heftrucks_1578901692.pdf
Peinemann Hoogwerksystemen B.V. PDF
ISO 9001 20210921—iso-9001-2015nl—hoogwerksystemen—hoogvliet.pdf
ISO 14001 20230303—14001-2015—nl—peinemann-mobilidt-group1583306761.pdf
VCA (*) vca-02102021—peinemann-hoogwerksystemen.pdf
Peinemann Container Handling B.V. PDF
VCA (*) vca-02102021—peinemann-container-handling.pdf
Peinemann Project Logistiek B.V. PDF
VCA (*) vca-02102021—peinemann-container-handling.pdf
Peinemann Port Services B.V. PDF
ISO 9001 20210921—iso-9001-2015—nl—peinemann-port-services-b.pdf
ISO 14001 20230303—14001-2015—nl—peinemann-mobilidt-group1583306761.pdf
VCA (*) vca-02102021—peinemann-port-services.pdf
Spijkstaal International B.V. PDF
ISO 9001 20210921—iso-9001-2015—spijkstaal-international—nl-rotterdam.pdf
ISO 14001 20230303—14001-2015—nl—peinemann-mobilidt-group1583306761.pdf