Duurzaamheid

Vanuit de markt en klantgerichte houding is het kwaliteitsbeleid van de Peinemann Mobilift Groep(PMG) erop gericht haar klanten een totaalpakket van transportoplossingen aan te bieden. Dit pakket moet aan de overeengekomen eisen, behoeften en verwachtingen van klanten voldoen, waarbij duurzaamheid, veiligheid, vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en optimale dienstverlening, alsmede snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit moeten leiden tot een tevreden klant.

PMG is zich ervan bewust dat het milieu wordt aangetast door haar dagelijkse transportactiviteiten. PMG streeft er echter naar om het milieu minimaal te belasten en op een zo economisch, maatschappelijk en milieutechnisch verantwoorde wijze in de energiebehoefte te voorzien. Deze energiebehoefte zal namelijk aankomende jaren blijven toenemen. De toename van de vraag kan kleiner uitvallen als zuiniger en efficiënter met energiebronnen wordt omgegaan. Op dit moment is de wereld nog steeds aangewezen op fossiele brandstoffen, die het milieu erg belasten. Door efficiënter met energie om te gaan, kan de uitstoot van schadelijke gassen aanzienlijk worden beperkt.

Om dit in ons beleid te verankeren werkt PMG middels geruime tijd volgens de ISO 14001 standaard in relatie tot minimalisatie en beheersing van milieurisico’s en milieubelasting. PMG beschikt tevens over de volgende certificeringen: VCA, VVT, BMWT, ISO 9001. Klik hier voor een overzicht van de certificaten.

PMG heeft o.a. de volgende speerpunten in haar milieubeleid opgenomen:

 • Automatisering en digitalisatie om het papiergebruik terug te dringen
 • Aanschaf van hybride en elektrische personenauto’s
 • Aanschaf van hybride en elektrische verhuurmachines
 • Stimulatie tot verkoop van elektrische machines
 • Minimalisatie van vervoersbewegingen van verhuurmachines (CO2 uitstoot)
 • Traditionele verlichting vervangen door LED verlichting
 • Traditionele gasverwarming vervangen door infrarood verwarming
 • Lichtschakelaars met bewegingsmelders gebruiken op verhuurmachines
 • Investeringen in de nieuwste motoren Tier 4B(laagste CO2 emissie) of Euro 6
 • Werken met Start/Stop systemen

Social return is tevens een belangrijk aspect voor de Peinemann Mobilift Groep. PMG is zeer betrokken om kandidaten en/of leerlingen voor een korte en/of langere periode werkervaring te laten opdoen in de branche. Daarnaast trachten wij de instroom van jeugdige kandidaten te stimuleren. Momenteel bestaat dit uit de volgende aspecten:

 • Werkervaringsplaatsen
 • Snuffelstages
 • BBL leerlingen
 • Afstudeerplaatsen
 • Participatiewet

Ecostars

Ecostars is een erkenningsregeling voor vervoerders van vracht en personen. Het doel is de luchtkwaliteit in Rotterdam en omgeving te verbeteren en het brandstofverbruik van vervoerders te helpen terugdringen.

Peinemann heeft 4 sterren behaald voor duurzame bedrijfsvoering via het Ecostars programma waarmee Peinemann laat zien schoon en duurzaam te werken

Co2 prestatieladder - niveau 3

Om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het broeikaseffect heeft Peinemann Heftrucks, Kranen en Hoogwerksystemen gekozen voor een certificering op de CO2-Prestatieladder.

Hiervoor hebben wij het beleid voor het duurzaam ondernemen, de CO2reductie-doelstellingen en de acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we onze uitgesproken ambities communiceren en opgedane kennis voor CO2-reductie delen.

Zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare duurzaamheidsresultaten boeken. Daarom hebben wij de CO2-footprints voor de eigen organisatie opgesteld en hebben wij ons ingezet voor het CO2-bewust certificaat niveau 3 volgens de CO2-Prestatieladder. Dat dwingt ons om te kiezen voor een duurzaam machinepark en te werken aan een energiearm kantoor en energiezuinige bedrijfsprocessen. Verder is Peinemann aangesloten tot de SKAO.

Downloads - c02 footprint

Peinemann HSEQ downloads

                 

CO2 Bewust certificaat niveau 3co2-prestatieladder.pdf
CO2 Prestatieladder beleidsverklaring01042020---beleidsverklaring-co2-prestatieladder.pdf
CO2 Footprint 2021 - Hoogwerksystemen, Kranen, Heftrucks nieuwsbrief2
Nieuwsbrief april 2021 

nieuwsbrief-co2-2020-01---peinemann-1585900159.pdf

Nieuwsbrief oktober 2021nieuwsbrief-co2-2020-02---peinemann-1585900166.pdf
Energie Management Actieplan07052020---energie-management-actieplan.pdf
Sector- & keteninitiatief07052020---sector---en-keteninitiatief-1590475226.pdf